รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
http://apartment.remmont.com/sap-logon-with-vba-stack-overflow-sap-load-balancing/