รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
http://slgames.blogocial.com/What-Makes-a-Logbook-43543426