รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
http://woodpartners.fr/product-category/machines-a-bois/machine-industrielle-bois/sechoir-a-bois/