รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
http://www.academic-opinions.org/tout-savoir-avant-dacheter-un-velo-elliptique/