รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
http://www.carecredit.com/doctor-locator/General-Dentist-in-MIAMI-FL-33165/Julio-C-Rosado-DDS/