รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://atlanta-insulation.com/understanding-r-values-a-guide-to-choosing-the-right-insulation/