รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://marietta-towing.com/what-to-do-when-you-break-down-on-the-side-of-the-road-marietta-towing-tips/