รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://miscalles.com/post/evil-eye-color-meaning-evil-eye-protection-evil-eye-origin/