รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://playmaster.hashnode.dev/onpage-seo/