รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://playmaster.odoo.com/blog/our-blog-1/onpage-seo-2/