รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://seoteam.godaddysites.com/f/check-if-google-can-see-your-page-the-same-way-a-user-does/