รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://seoteam.hashnode.dev/what-are-the-4-stages-of-seo/