รอ 3 วินาทีจะไปหน้าที่ต้องการ
https://support.google.com/mail/thread/218378878/recover-messages